Träff 1 – Lär känna din sjukdom

Första träffen innehåller grundläggande kunskaper för att ge deltagaren möjlighet att förstå och acceptera sin sjukdom. Hur fungerar den friska lungan och vad händer med lungan vid KOL? Hur påverkar KOL resten av kroppen? Kan man behandla KOL och hur? Till sist, vad innebär det att få en kronisk sjukdom? Och kan man acceptera sin sjukdom och hitta viljan till ett fortsatt aktivt liv?