Filmer Film

Film: ”Hur andningen fungerar.”

Filmen illustrerar hur en frisk lunga fungerar och vad som händer med en lunga som drabbats av KOL.