Träff 2 – Leva med KOL

Hur ser vardagen med KOL ut? Vilka besvär är vanliga och vad kan man göra åt dem? Den här träffen tar upp olika tekniker för att förebygga och dämpa besvär, vilka läkemedel som är vanliga vid KOL och vad de har för effekt. Sedan handlar det om praktiska tips när du planerar din vardag. Till sist pratar vi om oro och nedstämdhet, vanliga känslor när man har en kronisk sjukdom. När är oron befogad? Och vad gör man när känslorna börjar bli till en begränsning i vardagen?

För att komma åt träffens filmer krävs lösenord. Du har fått uppgifter om lösen av Riksförbundet HjärtLung. Har du glömt dem kan du kontakta marie.ekelund@hjart-lung.se.

Utbildningen är framtagen 2016 och reviderad 2018 och 2022.