Träff 3

Livsstilen har stor betydelse vid KOL. Det betyder att man kan göra mycket för sin egen hälsa. Och tvärtom, att vården inte kan göra så mycket om inte personen med KOL är beredd att aktivt jobba för må så bra som möjligt. Vi tar upp vad KOL kräver av kroppen och hur vi ska äta för att må så bra som möjligt. Och ägnar större delen av dagens träff till att prata om aktivitet och träning. Varför är det så viktigt att träna vid KOL? Vad ska man träna? Hur mycket? Och hur kommer man igång…

Utbildningen är framtagen 2016 och reviderad 2018 och 2022.