Träff 4. Uppgifter Uppgifter att ladda ner

Här finns material som du kan ladda ner och  som ska användas på Träff 4


Pass 2. Uppgift 1. Testa dina KOL-kunskaper

Här kan du ladda ner uppgift 1 – Testa din KOL-kunskaper.

Traff 4_Testa KOL-kunskaper


Pass 2. Uppgift 2. Min plan för att vara Aktiv med KOL

Här kan du ladda ner uppgift 2 – Min plan för att vara Aktiv med KOL.

Traff 4_Handlingsplan


Pass 4. Uppgift 3. Självskattning – uppföljning

Här kan du ladda ner uppgift 3 – Självskattning – uppföljning.

Träff 4. Självskattning